Cennik

 ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 • Terapia  psychologiczna - 85 zł / 60 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Psychoterapia 120 zł / 60 minut
 • Terapia par i małżeństw 140 zł /60 minut
 • Terapia pedagogiczna- 85 zł/ 60 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia logopedyczna - 85 zł / 60 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia logopedyczna - 50 zł/ 30 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia integracji sensorycznej (SI) - 85 zł / 60 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 85zł / 60min (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia ręki- 85 zł/60 (w tym 5 minut na omówienie)
 • Program terapeutyczny- 90 zł
 •  Rehabilitacja dzieci- 85 zł
 • Rehabilitacja dorosłych- 100 zł
Tryb konsultacyjny - Terapia indywidualna może też odbywać się w trybie konsultacyjnym- Po kilku spotkaniach wstępnych - prowadzący układa dla dziecka indywidualny program terapeutyczny i zalecenia do pracy z dzieckiem w domu. Terapeuta szkoli osoby, które będą realizowały program (np. rodzice, terapeuci, nauczyciele,). W zależności od potrzeb dziecka ustalane są dalsze konsultacje i zmiany w programie. Terapia indywidualna w trybie konsultacyjnym
* - 100 zł/55 minut – (Opłata obejmuje konsultację programu i monitoring postępów oraz omówienie z rodzicem na terenie „Ośrodka”).
*Koszt terapii na terenie domu ustalany jest indywidualnie.

KONSULTACJE


 • Konsultacja psychiatryczna - 160 zł / 30min
 • Konsultacja psychologiczna - 120 zł / 60min
 • Konsultacja psychologiczna- 160 zł/90 min
 • Konsultacja logopedyczna- 120 zł/ 60 min
 • Konsultacja psychologiczna przed przyjęciem dziecka na Trening Umiejętności Społecznych (TUS)- 120 zł/60 min
 • Konsultacja psychologiczna dla osób, które nie są pewne, czy powinny zdiagnozować dziecko w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera - 120 zł za godzinę
 • Konsultacja środowiskowa (dom, przedszkole, szkoła) - 150 zł za godzinę
* na pierwszą wizytę (konsultację) prosimy rodziców o przynieniesienie książczki zdrowia dziecka oraz dokumentacji dziecka (np; opinia psychologiczna, opinia leogopedyczna, opis funkcjonowania z przedszkola, opis funkcjonowania ze szkoły- oczywiście, jeśi rodzice posiadają taką dokumentację.

DIAGNOZY

 • Diagnoza Całościowe Zaburzenia Rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera) - 950 zł - 1100 zł
  • Dodatkowa wizyta u Psychologa/Psychiatry - 160 zł 
  • Dodatkowa wizyta w szkole/przedszkolu - 200 zł
  • Test PEP-R, profil psychoedukacyjny w pakiecie z Diagnozą CZR - 300 zł
  • Test WISC-R -Skala Inteligencji Wechslera w pakiecie z Diagnozą CZR - 250zł
Szczegółowy opis w zakładce DIAGNOZA!!!
 
 • Diagnoza ADHD - 950- 1100
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej - 300 zł
 • Diagnoza dysleksji/dysgrafi w tym badanie intelektu testem WISC-R -Skala Inteligencji Wechslera - 450 zł
 • Program terapeutyczny - 90 zł
 • Diagnostyka funkcjonowania dziecka test PEP-R; profil psychoedukacyjny - 400 zł (Łącznie za wszystkie spotkania oraz opinię
 • Diagnoza intelektu testem WISC-R -Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci w wieku 6-16 lat, 3 spotkania (wywiad z rodzicem, badanie dziecka, omówienie plus  pisemna opinia) 300 zł
 • Badanie gotowości szkolnej- wywiad z rodzicem, badanie dziecka, omóweinie plus pisemna opinia) 330 zł
OPINIE I ZAŚWIADCZENIA
 • Opinia psychologiczna- 100 zł
 • Opinia pedagogiczna- 100 zł
 • Opinia logopedyczna - 100 zł
 • Opinie dla dzieci uczestniczących w terapii indywidualnej i grupowej-80 zł
 • Zaświadczenie o udziale w zajeciach- bezpłatne
 • Zaświadczenie od lekarza psychiatry - 85 zł
 • Zaświadczenie o podjęciu terapii- bezpłatne
* Opinie i zaświdczenia wydawne są na pisemny wniosek rodziców i opiekunów prawnych dziecka - czas oczekiwania na zaświdczenie dwa dni, opinie do 3 tygodni

ZAJĘCIA GRUPOWE


OFERTA DLA DZIECI Z DIAGNOZĄ AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla dzieci starszych i dla młodzieży (TUS) - 100 zł za zajęcia (2 godzinne)
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)- 50 zł za zajecia godzinne
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych – 100 za zajęcia (2 godzinne)
 • Zajęcia rozwijające W. Sherborn ( grupowe do 5 osób w grupie) czas trwania 45 min – 45 zł
 • Zajęcia ruchowe „ Aktywny rozwój” - 100 zł za zajęcia (2 godzinne)

OFERTA ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH
 • Grupowe zajęcia dla maluszków „ Poszukiwacze przygód”- 50 zł za zajęcia (2godzinne)
 • Zajęcia rozwijające W. Sherborn ( grupowe do 5 osób w grupie) czas trwania 45 min – 45 zł
 • Zajęcia ruchowe „ Aktywny rozwój” - 50 zł za zajęcia (2 godzinne)

SZKOLENIA
Cena szkoleń ustalana w zależności od czasu trwania i formy.
Mamy dwa rodzaje szkoleń:
 • Szkolenie dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli i terapeutów – ceny ustalane indywidualnie
Archiwum
© SPEKTRUM 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl