Dorośli

 •  Konsultacje Psychiatryczne
 •  konsultacje Psychologiczne
 • Terapia poznawczo- behawioralna
 •  Szkolenia dla Rodziców
 •  Konsultacje Psychiatry Seksuologa
 •  Diagnozowanie Zaburzeń Psychicznych
 •  Diagnozowanie Zaburzeń Snu
 •  Diagnozowanie zaburzeń odżywiania
 • Terapia Logopedyczna:
  • Terapia mowy dla chorych z afazją, po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego na skutek udaru, urazu,chorób neurologicznych. Skuteczna pomoc, w uzyskaniu utraconych umiejętności wysławiania się, a tym samym umożliwienie ponownego nawiązania kontaktu słownego z otoczeniem lub poprawa jakości komunikatów pacjenta.
  • Metody rehabilitacji mowy dostosowane do rodzaju zaburzenia: afazji całkowitej, z afazji czuciowej, afazji ruchowej, a także afazji mieszanej. Porady, jakie działania należy podejmować, aby nie tylko usprawnić zaburzone funkcje poznawcze, ale odpowiednio motywować i przekonywać chorego do wytrwałego i systematycznego powtarzania zalecanych przez logopedę ćwiczeń.
Archiwum
© SPEKTRUM 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl