Szkolenie dla rodziców "Moje dziecko ma zespół Aspergera"

Zapraszamy na szkolenie

„Moje dziecko ma Zespół Aspergera”


Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
Termin: 8 październik (sobota) 2016r.
Czas trwania: 10-15 (5 godzin zegarowych)
Miejsce: Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 38c
Prowadzenie: mgr Anna Krauze
Zapisy: Tel: 501-346-712
e- mail: szkolenia.spektrum.edu@gmail.com
Koszt *: 150 jeden rodzic, dwójka rodziców jednego dziecka 200 zł

*cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy

Program szkolenia obejmuje:

1. Zagadnienia ogólne:
• Czym jest ZA?
• Jak się go diagnozuje?

2. Specyfika funkcjonowania dziecka z ZA
• Jak odbiera świat osoba z ZA?
• Jakie trudności napotyka osoba z ZA w placówce edukacyjnej.
• Najczęstsze trudności dziecka z ZA w domu.

3. Terapia
Metody terapii
• Terapia behawioralna
• Trening umiejętności społecznych
• Metody wspierające funkcjonowanie
• Jakie są założenia tych oddziaływań i na czym polega praca z dzieckiem na takich zajęciach
• Współpraca rodziców z terapeutami – znaczenie i forma współpracy


4. Trudności w zachowaniu dzieci z ZA
• Trudności z wybiórczą dietą
• Niewykonywanie poleceń
• Kłopoty z samodzielnością
• Rutyny i sztywność w zachowaniu Jak sobie z nimi radzić, najczęściej popełniane błędy

5. Jak wychowywać dziecko z ZA
• Jak wydawać polecenia
• Czy stosować kary
• Czy można stosować zakazy
• Jak ułatwiać dziecku funkcjonowanie

6. Jak pomagać dziecku z ZA w szkole
• Systemy motywacyjne
• Rola nauczyciela cienia

7. Zagadnienia prawne
• Co przysługuje rodzinie dziecka z ZASerdecznie zapraszamy!!!!
Liczba miejsc ograniczona

Archiwum
© SPEKTRUM 2019
CMS - Created by asis.pl WebDesign: good-site.pl